I gode hænder
Velkommen til Sygehus Thy-Mors
Sygehus Thy-Mors varetager hovedparten af behandlinger på basisniveau, som befolkningen i Thy, Mors, Hanherred og dele af Salling har behov for inden for specialerne:
  • Sygdomme i knogler og bevægeapparat (ortopædi)
  • Sygdomme i organer og urinveje (parenchymkirurgi) 
  • Kvindesygdomme og fødsler (gynækologi og obstetrik)
  • Intern medicin (medicinsk behandling af sygdomme) 
  • Bedøvelse og intensiv pleje (anæstesi) 
  • Høreklinik (audiologi)
  • Øjensygdomme (oftalmologi)
  • Kirurgisk og medicinsk ambulant og sammedags behandling
  • Øre-næse-hals-sygdomme

 

Sygehus Thy-Mors har fået nyt telefonnummer: 97 65 00 00

Nummeret besvares hele døgnet. Omstilling til alle afdelinger.