Sygehuset i Nykøbing
Sygehuset i Østergade i Nykøbing
Her kan du læse om sygehusets historie fra åbningen i Østergade med baderum, bryggers og brændsel.

1871: Sygehuset åbner i Østergade i Nykøbing.
Den hvide bygning rummer sygehusets køkken, spisekammer og to sygeværelser – den ene ryddes, når en operation skal foregå. I et sidehus bor økonomaen, og desuden er der baderum, bryggers og plads til brændsel. Kreaturerne er der plads til i et hus i gården. Samme sted er lokummerne.

En epidemibygning med 20 senge kommer til.

Sygehuset i Østergade
Brevkort. Sygehuset er i den lave, hvide bygning på billedet.

1902: Huset, hvor økonomaen bor, rives ned. En bygning med køkken, bolig til økonomaen og lægekontor opføres. På første sal er en tuberkulose- og en sindssygeafdeling. Køkkenpersonale
Køkkenpersonalet og sygehuskarlen i det nye køkken i Østergade.

1922: Store epidemier (skarlagensfeber, spansk syge og tyfus) er årsagen til, at sygehuset udvides. Et telt opstilles i gården, og afløses året efter af en karantænestation (til højre i billedet).

 

1925: Det besluttes at opføre en patientbygning med 60 senge. Den indvies året efter.

Udvidelse og tilbygning. Karantænebarak fra 1923
Den nye tilbygning før indvielsen i 1926. Karantænestationen er til højre i billedet, og til venstre ses epidemibygningen fra 1885.

1931: Øens borgere indsamler 28.794 kr. til en radiumstation.


1935: Patientbygningen forlænges og giver plads til yderligere 24 senge.

Sygehuset i Østergade
Luftfoto af sygehuset kort inden patientbygningen udvides i 1935.

Patienttransport
Båretransport fra Afdeling A til Afdeling B i 1958.

1958: Bygningerne i Østergade er ikke længere tidssvarende, og efter flere års diskussioner påbegyndes opførelsen af nye bygninger nord for Nykøbing. Byggeri ved Skelholm
Byggeriet ved Skelholm nord for Nykøbing.

1962: Sygehuset flytter ud til Skelholm nord for Nykøbing. Nykøbing Sygehus, Skelholm
Nykøbing Sygehus ved Skelholm i 1962. 

Middagsmaden serveres
Middagsmaden serveres for en patient i 1971.


Kilde: Morsø lokalhistoriske Arkiv.
Illustrationer bragt med tilladelse fra Morsø lokalhistoriske Arkiv og Morslands historiske Museum.

Yderligere information
Abonnér på side