Sygehuset i Thisted
Sygehuset i Thisted
Læs om sygehusets historie og se billeder fra dengang, der var vågekone, tuberkulosesanatorium, epidemiafdeling og en hel masse andet.

1857: Thisted Sygehus, det daværende Thisted Amts Syge- & Epidemihus og Tuberkulosehospital i Thisted, opføres på en bakkeskråning nordøst for byen. Det består af et toetagers forhus med sygeværelser og senge øverst og badelokale, lejlighed for ”Oeconomen” – som stod for blandt andet sygepleje og bespisning - med køkken, spisekammer med mere. 
Sidehus ”Østen” består af sygeværelser, badelokale og et værelse for vågekonen.
Sidehus ”Vesten” indrettes til ligstue, lokaler for afsindiges midlertidige bevogtning, vaskehus, stald til køer og plads til fourage- og rullestue.
På gårdspladsen er to latriner og et hønsehus. Desuden er der en haveplads og et jordlod.

Der er i dag ikke mere tilbage af dette første sygehus, som lå der, hvor det nuværende ligger.

Baggård
Sygestue i baggård til Storegade 21 (grosserer C. P. Clausens Gaard). Sygestuen anvendes, indtil det nye sygehus opføres i 1857. Sygestuen nedrives til dels i 1958

Sygestue
Thisted Sygehus omkring år 1900. Sygestue med patienter, plejepersonale samt et par besøgende børn

1894: Epidemibygningen længere oppe ad bakken står færdig og benyttes de næste ca. 50 år af patienter, der lider af tyfus, skarlagensfeber, difteri og andre smitsomme sygdomme. Senere indrettes den til medicinsk afdeling og derefter ergo- og fysioterapi.

Tuberkulose
Tuberkulosesanatoriet opføres i 1908

1908: Arbejdet med at opføre et tuberkulosesanatorium går i gang. Det bliver senere indrettet til øre-næse-hals-klinik og tuberkulosestation og senere sygehusadministration.


1916: Den første egentlige sygehusoverlæge ansættes.


1916-18
: Den nuværende hovedfløj, sydfløjen, færdiggøres ad to omgange.


1919: Den vestlige del af et nyt sygehus står færdigt.

Fyrste
Fyrst Uchtomski gæster familien Galster i Thisted efter Første Verdenskrig. Efter at være blevet såret ved pistolskud indlægges han på Thisted Sygehus

1925: Det gamle sygehus rives ned undtagen fløjen. Hovedbygningens østlige del opføres, og fløjen tilsluttes.


1948: En selvstændig medicinsk afdeling oprettes og den første medicinske overlæge ansættes.

Thisted Sygehus
Thisted Gl. Sygehus, opført 1855-56, ombygget i 1921-27. I baggrunden epidemiafdelingen, opført cirka 1950

1953: En selvstændig røntgenafdeling indrettes.

 

1959: Rejsegilde på ny sygehus-fløj.


Rejsegilde
Rejsegilde på den ny østfløj. 1970

1962: Den nuværende vestfløj med kirurgiske sengeafsnit, røntgenafdeling, skadestue og operationsafdeling bygges.


1972: Sygehuset overgår – sammen med plejehjemmet – til amtet.

 

 

Blodbank
Blodbanken. Folk får tappet blod. 1974

1972: Østfløjen med medicinsk sengeafsnit, psykiatrisk afdeling, centrallaboratorium og personalekantine færdigbygges.


1976: Gynækologisk-obstetrisk specialafdeling oprettes.

Øjenklinik
Øjenklinikken. 1976

1979: Indvielse af den ny hovedindgang.

Blomsterdame
Sygehuskiosken umiddelbart efter åbningen. 1979

Luftfoto
Luftfoto af kvarteret ved Thisted Sygehus i begyndelsen af 1980'erne


Kilder: ”Uddrag af Thisted Sygehus’ historie” af Berth Larsen og Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.
Illustrationer bragt med tilladelse fra Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.


Yderligere information
Abonnér på side